AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Metodyczna - 15-17 września 2021 r.

"Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Active and Healthy Olimpic Seniors – AHOS” - „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Uniwersytet w Lublanie - Wydział Pedagogiczny

ORGANIZING

Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw - Faculty in Biała Podlaska
Ljubljana University - Faculty of Education


Konferencja Studenckich Kół Naukowych FAWF - 19 maja 2021 r.

I PANEL Naukowy „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

II PANEL Warsztatowo-metodyczny „Aktywność fizyczna. Zdrowie i sport w dobie pandemii”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia (panel naukowy). Prezentacja spostrzeżeń, warsztatu, metod, doświadczeń ze swojego obszaru zainteresowań naukowych lub tzw. „brief review” w kontekście Covid-19 (panel warsztatowo-metodyczny).

*uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków 1° i 2° Filii AWF w Białej Podlaskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego WWFIZ.


Konferencja Naukowo - Szkoleniowa - 20 marca 2020 r. godz.11.00

„Wyzwania współczesnej edukacji - Trudne zachowania dzieci i młodzieży”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej


The 13th Conference of Baltic Society of Sport Sciences - September 8-9, 2020
KONFERENCJA PRZENIESIONA NA 8-9 WRZEŚNIA 2020 R.

“Trends in Sport Sciences for The Practice of Sports and Health in Society”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej


Studencka Konferencja Naukowa - 01 czerwca 2020r.

Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów oraz umiejętności dyskusji na szerokim forum a także prezentacji badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej