AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa - 20 marca 2020 r. godz.11.00

„Wyzwania współczesnej edukacji - Trudne zachowania dzieci i młodzieży”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej


The 13th Conference of Baltic Society of Sport Sciences - September 8-9, 2020
KONFERENCJA PRZENIESIONA NA 8-9 WRZEŚNIA 2020 R.

“Trends in Sport Sciences for The Practice of Sports and Health in Society”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej


Studencka Konferencja Naukowa - 01 czerwca 2020r.

Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów oraz umiejętności dyskusji na szerokim forum a także prezentacji badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej