AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Znak graficzny Filii w Białej Podlaskiej
Znak graficzny uczelni jest podstawą identyfikacji wizualnej AWF Warszawa. Stosowany jest we wszelkich materiałach drukowanych, dokumentach oraz na użytek internetowy. Reprezentuje wizerunek uczelni w kontekście krajowym oraz międzynarodowym.

Znak graficzny Filii
w Białej Podlaskiej

Opis godła AWF Warszawa
Godło Uczelni stanowią stylizowane litery AWF ustawione pionowo w kolorze zielonym, w otoczeniu dwóch liści dębu w kolorze złotym


Wzór godła
AWF Warszawa

Opis godła Filii w Białej Podlaskiej
Godło w kolorze czarnym. Kartusz obramowany pięcioma liniami posiada kształt bieżni lekkoatletycznej. W lewej części kartusza widnieje stylizowana sylwetka rzeźby Myrona - Dyskobol. W dolnej części kartusza - forma gałązki wawrzynu, którego podstawę stanowi wizerunek otwartej książki. Pośrodku pola, nad dyskobolem mieszczą się stylizowane litery „FAWF”. Pomiędzy dyskobolem a górną częścią gałązki wawrzynu – stylizowana litera „w”. Wzdłuż prawej części kartusza, począwszy od dołu – stylizowany napis „Białej Podlaskiej”

Wzór godła Filii
w Białej Podlaskiej

Opis godła Filii w Białej Podlaskiej
Godło AWF Biała Podlaska używane w celach promocyjnych

Wzór promocyjnego
godła Filii w Białej Podlaskiej
Oficjalne barwy Uczelni

  • Niebieski - Pantone 306 C
  • Żółty - Pantone 108 C
  • Zielony - Pantone 355 C