AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Przełomowym wydarzeniem w życiu naukowo-kulturalnym Białej Podlaskiej było utworzenie dn. 3.VI.1969 r. Wyższego Studium Nauczycielskiego jako Filii UMCS. W ramach uczelni powstały 3 kierunki kształcenia: wychowanie fizyczne z nauczaniem początkowym, nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym i nauczanie początkowe z zajęciami praktyczno-technicznymi. Na wymienionych kierunkach studiowało 120 studentów, zaś kadra naukowo-dydaktyczna składała się z 17 osób. Kierownikiem Studium został doc. dr Władysław Romanowski.