AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Szczegółowe Informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: - /zobacz/