AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dokumenty

 • Regulamin dyplomowania na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
  w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej - pobierz
 • Wzór pierwszej strony pracy licencjackiej na WWFiZ (PL) - pobierz
 • Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiZ (PL) - pobierz
 • Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiZ (EN) - pobierz
 • Nazwy wydziałów, zakładów - ang - pobierz
 • Procedura antyplagiatowa - pobierz
 • Wytyczne w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 - pobierz
 • Zaświadczenia dopuszczające do egzaminu dyplomowego będą wydawane w dziekanacie wyłącznie studentom,
  których karta obiegowa w systemie e-Wnioski będzie posiadała status "zatwierdzona" - pobierz

 Wzory podań

 • Wzór podania dla studentów:
  • Karta ewidencyjna pracy licencjackiej i magisterskiej - pobierz
  • Załącznik 2 - Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej - pobierz
  • Załącznik 6 - Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej - pobierz
  • Załącznik 7 - Dane do dyplomu (suplement) studia I i II stopnia - pobierz
  • Załącznik 13 - Opinia Komisji w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego - pobierz
  • Załącznik 8 - Oświadczenie studia I i II stopnia - pobierz
  • Załącznik 10 - Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy studia I i II stopnia - pobierz
  • Załącznik 11 - Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski studia I i II stopnia - pobierz
  • Oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz pdf / pobierz doc
  • Formularz informacyjny dotyczący prac magisterskich - pobierz