AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Od 2013 roku w obiektach Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej mieści się Szkoła Trenerów PZPN. Dyrektorem szkoły jest Stefan Majewski, który wraz z Dariuszem Pasieką (zastępcą dyrektora) i pracownikiem naukowym doc. dr Leszkiem Cicirko (wykładowcą bialskiego AWF) kierują procesem kształcenia polskich kadr trenerskich w piłce nożnej. Prowadzone programy szkoleniowe spełniają standardy UEFA, dzięki czemu kursanci mogą uzyskiwać najwyższe europejskie uprawnienia w piłce nożnej: UEFA PRO i UEFA Elite Youth A. Zajęcia prowadzą wykładowcy z całego świata, w tym szkoleniowcy kadr narodowych w piłce nożnej, trenerzy przygotowania motorycznego i menadżerowie elitarnych klubów europejskich oraz uznani profesorowie.


KURSY
KURS TRENERÓW
UEFA PRO
KONFERENCJA TRENERÓW
KONFERENCJA
KONFERENCJA TRENERÓW