AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJErasmus+ Programme of the European Union
Project title: "Active and Healthy Olympic Seniors - AHOS"
Project reference numer: 603392-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SSCP
Duration from 1.1.2019 to 31.12.2021