AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

dr hab. prof. AWF
Krystyna Górniak
Rozwój psychofizyczny bialskich pięciolatków – Badania statutowe DS. 246

Badania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miały i nadal mają duże znaczenie poznawcze oraz praktyczne. Wiedza zdobyta w tym zakresie ukierunkowuje działania lekarzy, antropologów i nauczycieli wychowania fizycznego. Z badań dzieci 5 -letnich przeprowadzonych w latach 2015-2016 na terenie 12 przedszkoli w Białej Podlaskiej wynika, że poziom rozwoju fizycznego badanych dziewcząt i chłopców oceniany na podstawie wysokości, masy ciała, pomiarów długościowych, szerokościowych i obwodów poszczególnych części ciała nie odbiega w sposób zasadniczy od poziomu cech morfologicznych dzieci w tym wieku z innych regionów Polski.dr Paulina Szyszka
Olimpic Weightlifting

Słyszałeś o Olimpic Wightlifting? Próbowałeś swoich sił w rwaniu i podrzucie sztangi. Na pewno się ze mną zgodzisz, że obok techniki niezbędne jest wypracowanie odpowiedniego poziomu siły w poszczególnych zespołach mięśniowych. Z grupą zawodników wyczynowo uprawiających podnoszenie ciężarów prowadzimy od dwóch lat badania zmian możliwości siłowych poszczególnych zespołów mięśniowych.dr Anna Bochenek
Uczeń z chorobą nowotworową a aktywność fizyczna czyli ... teoria błędnego koła

Choroba nowotworowa stanowi w Polsce poważny problem zdrowotny: jest najczęstszą przyczyną zgonów ludzi przed 65 rokiem życia i drugą, po chorobach serca, przyczyną zgonów w Polsce ogółem. Jakkolwiek nowotwory dotyczą przede wszystkim ludzi dorosłych, to w Polsce notuje się około 1100-1200 nowych zachorowań rocznie wśród dzieci i młodzieży do ukończenia 17 roku życia.dr hab. prof. AWF
Tomasz Niźnikowski
Co warto wiedzieć, aby nauczać skuteczniej czynności ruchowych?

Istnieje wiele teorii nauczania czynności ruchowych opisujących proces uczenia się z punktu widzenia różnych dziedzin nauki w celu określenia praw i czynników decydujących o sprawności tego procesu. Dotychczas nie ustalono jak jest skuteczność stosowania różnych rodzajów informacji zwrotnych w nauczaniu i doskonaleniu ćwiczeń gimnastycznych o różnej złożoności i stopniu trudności. Nie wiadomo jak skuteczne będzie nauczanie jeżeli informacja zwrotną otrzymywana będzie tylko o kluczowe elementy techniki.dr Krystyna Buchta
Postawy wobec zdrowia a kapitał ludzki studenta - Badania statutowe DS. 205

Kapitał ludzki (kl) definiuje się jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej człowieka, określający zdolność człowieka do pracy, umiejętność adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwość kreacji nowych rozwiązań. Zakładając, że zdrowie stanowi jedną ze składowych kapitału ludzkiego, analizą objęto postawy prozdrowotne studentów z obszaru nauk o zdrowiu.dr Dariusz Gierczuk
Czynniki warunkujące osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodniczki i zawodników trenujących zapasy – Badania statutowe DS. 200

Zakończyły się badania realizowane w ramach projektu badawczego, którego kierownikiem był dr Dariusz Gierczuk. W realizacji projektu uczestniczyli również: doc. dr Zbigniew Bujak, dr Katarzyna Rutkowska, dr Igor Cieśliński, mgr Dariusz Czubak. Projekt badań był powiązany z dyscypliną naukową stanowiącą przedmiot działalności statutowej jednostki (teoria sportu).dr Barbara Długołęcka
Ocena stopnia mineralizacji i gęstości kości u mężczyzn o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej - Badania Statutowe (DS.248)

Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. Jest to choroba w przebiegu której dochodzi do zaniku tkanki kostnej, w konsekwencji czego zwiększa się częstość występowania złamań. Najczęstsze i najwcześniejsze są złamania kręgów, z których tylko 25-30 proc. objawia się w postaci ostrego bólu. Inną szczególnie groźną konsekwencją osteoporozy jest złamanie bliższego końca kości udowej.dr hab. prof. AWF
Hubert Makaruk
Co zrobić, żeby dokładniej trafić w belkę w skoku w dal?

Oczywiście regularnie ćwiczyć... Aby precyzyjnie trafić w miejsce odbicia (belkę), skoczkowie w dal sterują – skracają i wydłużają długość swoich kroków. Umiejętność tę doskonali się latami.dr hab. prof. AWF
Hubert Makaruk
W jaki sposób koncentrować swoją uwagę w czasie wykonywania ćwiczeń fizycznych?

Odpowiednio pokierowana koncentracja uwagi umożliwia efektywniejsze wykonanie zadania. Zgłębieniem tego problemu zajęliśmy się w pracy „The role of vision and movement automization on the focus of attention effect”, która została opublikowana w amerykańskim czasopiśmie Journal of Motor Learning and Development. W badaniach udział wzięli studenci kierunku wychowanie fizyczne, których poproszono o wykonanie trzech serii skoków z użyciem skakanki.