AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

PODSTAWA PRAWNA
INFORMACJE OGÓLNE

IDENTYFIKACJA EUs

kierunki studiów

karty przedmiotów

DOKUMENTACJA EUs

wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się,

dowód opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się,

portfolio (wykaz dokumentów kandydata).


OCENA EUs

Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

POTWIERDZENIE EUs

Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się,

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu,

Odwoławcza Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.