AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
  1. Formularz zwrotu opłaty rekrutacyjnej - pobierz
  2. Pełnomocnictwo udzielone do celów rekrutacyjnych - pobierz
  3. Wzór zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (zdjęcie do ELS musi spełniać takie same wymogi, jak zdjęcie do dowodu osobistego i do paszportu) - pobierz
  4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią - pobierz
  5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - pobierz
  6. Regulamin rekrutacji - pobierz