AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

16.05.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 12/2019 - na dostawę i montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2019 r. o godz. 12:00


16.05.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  – Wzór umowy

21.05.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (protokół postępowania)