AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

15.05.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 11/2019 - na dostawę traktora ogrodowego – kosiarki z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej – Dział Administrowania Nieruchomościami

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2019 r. o godz. 10:00


15.05.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  – Wzór umowy

22.05.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)