AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

06.05.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 09/2019 - na dostawę węgla do Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r.


06.05.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  – Wzór umowy

07.05.2019r.

odpowiedzi na pytania


14.05.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)