AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.04.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 08/2019 - na świadczenie usługi naprawy i konserwacji drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r. o godz.14:00


26.04.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   – szczegółowy wykaz modeli urządzeń
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  – Wzór umowy

14.05.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)