AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

15.04.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 6 - na usługę drukowania i dostawy druków szkolnictwa wyższego dla AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2019 r.


15.04.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  – Wzór umowy
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  – Opis przedmiotu zamówienia

19.04.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)