AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

08.04.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 5 - na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej haftowanego sztandaru Uczelni wraz z akcesoriami

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2019 r. o godz. 12:00


08.04.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego    – Opis sztandaru ( wraz z akcesoriami)
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  – Wzór umowy

12.04.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)