AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

11.03.2019r. - Zapytanie ofertowe nr 4 - na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej środków czyszczących, środków i artykułów higienicznych oraz drobnego sprzętu do utrzymania czystości.

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony upływa w dniu 20.03.2019 r. godz 12:00


11.03.2019r.

Zapytanie ofertowe - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 2.3 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 2.4 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 2.5 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

13.03.2019r.

odpowiedzi na pytania


15.03.2019r.
Zmiana treści zapytania ofertowego, zmiana terminu składania ofert

21.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)