AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

05.03.2019r. - Zapytanie ofertowe  nr 3 - na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2019 r.


05.03.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego    – formularz oferty
  • Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego  – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego  – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego  – formularz rzeczowo-cenowy
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego    – wzór umowy

13.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)