Drukuj

28.02.2019r. - Zapytanie ofertowe nr 2- na przedłużenie subskrypcji i wsparcia na oprogramowanie Check Point Collaborative Standard Support dla konta 0006700421 na okres od 15.03.2019r. do 15.03.2020r.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2019 r.


28.02.2019r.

Zapytanie ofertowe  - wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

08.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)