Drukuj

14.01.2019r. - Zapytanie ofertowe nr 01/2019 - na świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni styczeń – czerwiec 2019 w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019r.


14.01.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 01/2019 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy zlecenie

21.01.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)