Drukuj

06.12.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 38/2018 - na wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2019

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2018r. o godz.12:00


06.12.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 38/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

17.12.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)