AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

21.11.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 37/2018 - na dostawę zagranicznych i polskich czasopism w roku 2019

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 04.12.2018r. o godz.12:00


21.11.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 37/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego – formularz oferty (części 1)
  • Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego – formularz oferty (części 2)
  • Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego –formularz cenowy (części 1)
  • Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego – formularz cenowy (części 2)
  • Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego – wzór umowy (część 1)
  • Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego – wzór umowy (część 2)

26.11.2018r.

odpowiedzi na pytania


30.11.2018r.

odpowiedzi na pytania


06.12.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)