AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

20.11.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 36/2018 - na dostawę wraz z montażem i podłączeniem do istniejącej sieci RTV fabrycznie nowych, telewizorów wraz z uchwytami ściennymi na cele AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert został wydłużony i  upływa w dniu 27.11.2018r. o godz.12:00


20.11.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 36/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

22.11.2018r.

odpowiedzi na pytania


28.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)