AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.10.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 35/2018 - na organizację oraz przeprowadzenie spotkań z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Polski w ramach promocji kierunków studiów będących w ofercie kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filii w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2018r. o godz.12:00


26.10.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 35/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

06.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)