Drukuj

22.10.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 34/2018 - na świadczenie usługi dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2018r. o godz.12:00


22.10.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 34/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego –Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

26.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)