AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

09.10.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 33/2018 - na świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni październik – grudzień 2018 w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018r. o godz.12:00


09.10.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 33/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

12.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)