AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

27.09.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 32/2018 - na dostawę gadżetów reklamowych z wykonanym haftem

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2018r. o godz.12:00


27.09.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 32/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty wraz z formularzem rzeczowo-cenowym
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

03.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)