Drukuj

27.09.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 31/2018 - na świadczenie usługi obsługi szatni w budynku głównym Uczelni październik 2018 – kwiecień 2019

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2018r. o godz.11:00


27.09.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 31/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy- zlecenia

01.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)