AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.09.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 30/2018 - na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w AWF Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2018r. o godz.12:00


26.09.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 30/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty z formularzem cenowym
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

01.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)