AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

03.08.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 29/2018 - na wykonanie remontu schodów zewnętrznych, balkonów i tarasów w budynku Pawilonu Sportowego w AWF Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2018r. o godz.12:00


03.08.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 29/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót budowlanych, przedstawiony opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

10.08.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)