AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

24.07.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 28/2018 - na dostawę wraz z montażem i podłączeniem do istniejącej sieci RTV fabrycznie nowych, telewizorów wraz z uchwytami ściennymi na cele domów Studenta ABC w AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2018r. o godz.12:00


24.07.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 28/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty wraz z formularzem rzeczowo-cenowym
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

01.08.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)