Drukuj

11.07.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 27/2018 - na dostawę tablicy do koszykówki wraz z jej montażem na konstrukcji najazdowej znajdującej się w hali widowiskowo-sportowej Filii AWF w Białej Podlaskiej.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2018r. o godz.12:00


11.07.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 27/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty wraz z formularzem rzeczowo-cenowym
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

16.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)