AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

11.07.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 26/2018 - na dostawę gadżetów reklamowych z wykonanym nadrukiem lub haftem

Uwaga - Termin składania ofert został przedłużony upływa w dniu 17.07.2018r. o godz.12:00


11.07.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 26/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty wraz z formularzem rzeczowo-cenowym
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

12.07.2018r.

odpowiedzi na pytania


12.07.2018r.

odpowiedzi na pytania


14.07.2018r.

odpowiedzi na pytania


16.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)