AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

20.06.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 24/2018 - na sukcesywne świadczenie usług badania jakości wody z krytej pływalni AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2018r. o godz.13:00


20.06.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 24/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo cenowy wraz z harmonogramem badań
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

27.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)