Drukuj

14.06.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 23/2018 - na świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni lipiec – grudzień 2018 w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej.

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2018r. o godz.12:00


14.06.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 23/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy zlecenie

20.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)