AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

13.06.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 21/2018 - na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz terenów przyległych

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2018r. do godz 15:00


13.06.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 21/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy zlecenie

18.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)