AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

08.06.2018r. - Zapytanie ofertowe nr 20/2018 - na świadczenie usług porządkowych, sprzątania, utrzymywania ciągłej czystości na krytej pływalni

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2018r.


08.06.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 20/2018 - wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

13.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)