AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz
 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz
 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz
 4. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - pobierz
 5. Numer rachunku bankowego - pobierz
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz

W roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywały nowe zasady przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy zarejestrować się w „MODULE REZERWACJI TERMINÓW”.

Wnioski będą przyjmowane:

 • od 1 września 2017 r. do 16 października 2017 r.
 • od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1400
 • limit dzienny - 30 osób
 • po zarejestrowaniu się w „MODULE REZERWACJI TERMINÓW” student automatycznie otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji na wybrany dzień
 • studenci będą przyjmowani zgodnie z chronologią rejestracji na wybrany dzień w module

UWAGA

Rejestracja nie dotyczy studentów, którzy składają tylko wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - studenci składają wnioski o przyznanie w/w świadczeń poza kolejnością.