AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJUchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2019/2020

 • Uchwała nr 7/2019/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu kursu doszkalającego "Umiejętności coachingowe w edukacji"
 • Uchwała nr 6/2019/2020 z dnia 11 grudnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Bzdawskiego


 • Uchwała nr 5/2019/2020 z dnia 13 listopada 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Starczewskiego


 • Uchwała nr 4/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2018/2019
 • Uchwała nr 3/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: zmian w programach studiów kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (od 1 października 2019 r. - Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej), w tym zmian w programach studiów kierunku studiów Wychowanie Fizyczne stacjonarne I i II stopnia, Sport, Trener Personalny w zakresie dostosowania ww. programów do wymogów określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Uchwała nr 2/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów


 • Uchwała nr 1/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli nauczycieli