AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 26/2017/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej • Uchwała nr 25/2017/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Bracław i dopuszczenia jej do publicznej obrony • Uchwała nr 24/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu „Instruktor Survivalu”
 • Uchwała nr 23/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich
 • Uchwała nr 22/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Śliwy • Uchwała nr 21/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Śliwy • Uchwała nr 20/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka • Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka • Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sacewicza • Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zzmian w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Wilhelma Gromisza • Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wilhelma Gromisza • Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Bracław • Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kisiela • Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kisiela • Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Kisiela • Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Wydziałowej Komisji Nauki • Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu „Edukacja posturalna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym”
 • Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Bracław


 • Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Bracław • Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich


 • Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów


 • Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego


 • Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Starczewskiego


 • Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Starczewskiego


 • Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Starczewskiego