AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019

 • Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: aktualizacji efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia
 • Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kisiela i dopuszczenia jej do publicznej obrony


 • Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Pawła Krawczyka


 • Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Krawczyka


 • Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Krawczyka


 • Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Ewy Waldzińskiej


 • Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Waldzińskiej


 • Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Waldzińskiej


 • Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marty Nogal


 • Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Nogal


 • Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Nogal


 • Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy przedstawicieli pracowników administracji


 • Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Klimczak


 • Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Cieślińskiego


 • Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Cieślińskiego


 • Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Cieślińskiego


 • Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Bzdawskiego


 • Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Bzdawskiego


 • Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Bzdawskiego


 • Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kisiela


 • Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr inż. Tomaszowi Sacewiczowi


 • Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 12 grudnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 15 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu


 • Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 12 grudnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 14 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu


 • Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 12 grudnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Sacewicza i dopuszczenia jej do publicznej obrony


 • Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 14 listopada 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów


 • Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenie programu specjalizacji instruktorskiej Aqua fitness na studiach I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne
 • Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich


 • Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2017/2018
 • Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Fizycznego i sportu dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 15 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu


 • Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Fizycznego i sportu dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 14 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu