AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania i Sportu
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 26/2017/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowych obozów letnich studentów I roku I o studiów stacjonarnych na kierunku Wychowanie Fizyczne • Pisma Okólne nr 25/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego • Pisma Okólne nr 24/2017/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia Studenckiej Konferencji Naukowej studentów II roku II o kierunku Wychowanie Fizyczne


 • Pisma Okólne nr 23/2017/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnych na rok akademicki 2018/2019 • Pisma Okólne nr 22/2017/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania do zespołu ds. promocji WWFiS koordynatorów telewizji studenckiej • Pisma Okólne nr 21/2017/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienia warsztatów teoretyczno praktycznych "Kompleks lędźwiowo-miedniczo-biodrowy w sporcie i fizjoterapii"


 • Pisma Okólne nr 20/2017/2018 z dnia 09 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 1 - tygodniowej (40 godz.) praktyki zawodowej ciągłej dla studentów III-go roku 3-letnich studiów stacjonarnych WF Io - specjalność Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych w roku akademickim 2017/2018 • Pisma Okólne nr 19/2017/2018 z dnia 09 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych na kierunku TRENER PERSONALNY w roku akademickim 2017/2018 • Pisma Okólne nr 18/2017/2018 z dnia 09 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 • Pisma Okólne nr 17/2017/2018 z dnia 09 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 • Pisma Okólne nr 16/2017/2018 z dnia 09 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodku i Klubach Piłkarskich, dla studentów I roku I-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT (Piłka Nożna) w roku akademickim 2017/2018 • Pisma Okólne nr 15/2017/2018 z dnia 12 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienia warsztatów teoretyczno-praktycznych "Praktyczna dietetyka i suplementacja w sporcie • Pisma Okólne nr 14/2017/2018 z dnia 15 stycznia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji instruktorskiej z narciarstwa zjazdowego studentów studiów stacjonarnych I i IIo WF w Służbach Mundurowych • Pisma Okólne nr 13/2017/2018 z dnia 15 stycznia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego studentów: I roku 3,0-letnich licencjackich studiów stacjonarnych WF, specjalność Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych • Pisma Okólne nr 12/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia obozów programowej specjalizacji narciarskiej studentów studiów stacjonarnych I i IIo WF • Pisma Okólne nr 11/2017/2018 z dnia 18 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowych obozów zimowych studentów I roku 3,0 letnich licencjackich studiów WF • Pisma Okólne nr 10/2017/2018 z dnia 12 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienia warsztatów teoretyczno-praktycznych "Praktyczna dietetyka i suplementacja w sporcie • Pisma Okólne nr 9/2017/2018 z dnia 23 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienia kursu doszkalającego "Somatic Movement Education"

    

 • Pisma Okólne nr 8/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powtarzania 2-tygodniowych (60 godz.) praktyk pedagogicznych w gimnazjum i 2-tygodniowych (60 godz.) w szkołach ponadgimnazjalnych dla studentów II-go roku studiów niestacjonarnych WF IIo w roku akademickim 2017/2018 • Pisma Okólne nr 7/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018

    

 • Pisma Okólne nr 6/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018

    

 • Pisma Okólne nr 5/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT (Piłka Nożna) w roku akademickim 2017/2018

    

 • Pisma Okólne nr 4/2017/2018 z dnia 03 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu

    

 • Pisma Okólne nr 3/2017/2018 z dnia 26 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

    

 • Pisma Okólne nr 2/2017/2018 z dnia 26 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

    

 • Pisma Okólne nr 1/2017/2018 z dnia 01 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018