AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania i Sportu
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 12/2018/2019 z dnia 06 grudnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia obozów programowej specjalizacji narciarskiej studiów stacjonarnych Io i IIo Filii AWF w Białej Podlaskiej

 • Pisma Okólne nr 11/2018/2019 z dnia 09 listopada 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 60 godzinnych uzupełniających praktyk pedagogicznych wdrożeniowych w szkołach podstawowych, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2018/2019.

 • Pisma Okólne nr 10/2018/2019 z dnia 09 listopada 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

 • Pisma Okólne nr 9/2018/2019 z dnia 31 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2018/2019.

 • Pisma Okólne nr 8/2018/2019 z dnia 12 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych - instruktorów rekreacji dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 7/2018/2019 z dnia 12 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych - instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 6/2018/2019 z dnia 12 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 5/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport
   w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 4/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 3/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 2/2018/2019 z dnia 10 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu

 • Pisma Okólne nr 1/2018/2019 z dnia 03 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019