AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ogłaszają:

 • KONKURS NR 1 NA STANOWISKO ASYSTENTA w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego - pobierz
 • KONKURS NR 2 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego - pobierz
 • KONKURS NR 3 NA STANOWISKO ASYSTENTA w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania - pobierz
 • KONKURS NR 4 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Gier Sportowych - pobierz
 • KONKURS NR 5 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Gier Sportowych - pobierz
 • KONKURS NR 6 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Gier Sportowych - pobierz
 • KONKURS NR 7 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Korektywy i Kompensacji - pobierz
 • KONKURS NR 8 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii - pobierz
 • KONKURS NR 9 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Tańca oraz Gier i Zabaw - pobierz
 • KONKURS NR 10 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Tańca oraz Gier i Zabaw - pobierz
 • KONKURS NR 11 NA STANOWISKO ASYSTENTA w Zakładzie Fizjologii i Biochemii - pobierz
 • KONKURS NR 12 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Pracowni Żywienia Człowieka - pobierz
 • KONKURS NR 13 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Pracowni Żywienia Człowieka - pobierz
 • KONKURS NR 14 NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego - pobierz
 • KONKURS NR 15 NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych - pobierz