AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 • Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia - pobierz,
 • Raport końcowy sporządzony w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2013/2014 - pobierz,
 • Pismo Okólne nr 8/2014/2015 w sprawie: powołania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej - pobierz,

 • Raport końcowy Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/2015 - pobierz,
  • Raport zespołu ds. współpracy w interesariuszami zewnętrznymi - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny organizacji procesu dydaktycznego - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny procesu kształcenia - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny systemu motywacyjnego - pobierz,
  • Raport zespołu ds. procedur oceniania studentów - pobierz,
  • Raport zespołu ds. procedur oceniania kadry dydaktycznej - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny infrastruktury dydaktycznej - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny procesu informacyjnego - pobierz,
  • Wyniki ankiety dotyczącej kariery zawodowej absolwentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej rok ukończenia studiów 2012/2013 - pobierz,
  • Wyniki ankietyzacji dot. opinii i oczekiwań pracowników względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF WARSZAWA (rok akademicki 2014/2015) - pobierz,
 • Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2014/2015 - pobierz
 • Protokół Przeglądu SZJL - pobierz
 • Pismo Okólne nr 15/2015/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. - pobierz
  w sprawie: zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Raport końcowy Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016 - pobierz
  • Raport zespołu ds. oceny procesu kształcenia - pobierz,
  • Raport zespołu ds. procedur oceniania studentów - pobierz,
  • Raport zespołu ds. procedur oceniania kadry dydaktycznej - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny systemu motywacyjnego - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny organizacji procesu dydaktycznego - pobierz,
  • Raport zespołu ds. oceny procesu informacyjnego - pobierz,
  • Raport zespołu ds. współpracy w interesariuszami zewnętrznymi - pobierz,
  • Wyniki ankiety dotyczącej zawodowych losów absolwentów AWF Warszawa, rok akademicki 2015/2016 - zrealizowane przez Biuro Karier AWF - pobierz,
  • Wyniki ankietyzacji nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF Warszawa (rok akademicki 2015/2016) - zrealizowane przez Biuro Karier AWF - pobierz,
 • Ocena poziomu prowadzonych zajęć na podstawie ankietyzacji studentów r. ak. 2015/16 - pobierz,
 • Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2015/2016 - pobierz
 • Protokół Przeglądu Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WTiZ za rok akademicki 2015/16 - pobierz,
 • Ocena poziomu prowadzonych zajęć na podstawie ankietyzacji studentów r. ak. 2016/17 semestr zimowy - pobierz,
 • Pismo Okólne nr 33/2016/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz,
 • Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia - pobierz
 • Ocena poziomu prowadzonych zajęć na podstawie ankietyzacji studentów r. ak. 2016/17 semestr letni - pobierz,
 • Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017 pobierz