AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 9 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017

 • Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 • Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o wyróżnienia prac dyplomowych

 • Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur do przyznania nagród Rektora AWF

 • Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018