AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019

 • Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2017/2018
 • Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

 • Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 • Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu trzech członków Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia na podstawie § 71 Statutu Uczelni.

 • Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur do przyznania nagród Rektora AWF