AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 53/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 13 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Nauk Humanistyczno-Społecznych

 • Uchwała nr 52/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 12 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 51/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu nr 11 na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 50/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 10 na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu

 • Uchwała nr 49/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 9 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Turystyki i Rekreacji

 • Uchwała nr 48/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 8 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej

 • Uchwała nr 47/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii

 • Uchwała nr 46/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 19 na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia (konkurs w ramach stypendium doktoranckiego do realizacji projektu NCN nr 2017/25/B/N27/02795).

 • Uchwała nr 45/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 18 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia.

  • Uchwała nr 44/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 17 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia.

  • Uchwała nr 43/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przyjęcia programu kształcenia na studiach stacjonarnych Iº kierunku terapia zajęciowa
  • Uchwała nr 42/2017/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju naukowego Wydziału Turystyki i Zdrowia
   • Uchwała nr 41/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 7 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biochemii

   • Uchwała nr 40/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 6 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu

   • Uchwała nr 39/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 5 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej

   • Uchwała nr 38/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej

   • Uchwała nr 37/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii

   • Uchwała nr 36/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 16 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.

   • Uchwała nr 35/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 15 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia.

   • Uchwała nr 34/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 14 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania i Marketingu w Wydziale Turystyki i Zdrowia.

   • Uchwała nr 33/2017/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
   • Uchwała nr 32/2017/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 11 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Nauk Humanistycznyczno-Społecznych w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 31/2017/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 11 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 30/2017/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 11 na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 29/2017/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 10 na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 28/2017/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 9 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Turystyki i Rekreacji w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 27/2017/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 8 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 26/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 7 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biochemii w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 25/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 6 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 24/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 5 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 23/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 22/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 21/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 20/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: opinii Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Nauk Humanistyczno-Społecznych w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zmiany programu studiów II 0 na kierunku turystyka i rekreacja
    • Załącznik nr 1 - pobierz

   • Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zmiany programu studiów I 0 na kierunku turystyka i rekreacja
   • Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019
    • Załącznik nr 1 - pobierz

   • Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
   • Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019
    • Załącznik nr 1 - pobierz
    • Załącznik nr 2 - pobierz
    • Załącznik nr 3 - pobierz

   • Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału Turystyki i Zdrowia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

   • Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zmiany przedstawiciela Wydziału Turystyki i Zdrowia w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

   • Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii

   • Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
    • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu studiów stacjonarnych I 0 na kierunku terapia zajęciowa
    • Załącznik nr 1 - pobierz
    • Załącznik nr 2 - pobierz
    • Załącznik nr 3 - pobierz

   • Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
    •  w sprawie: przyjęcia regulaminu dyplomowania na jednolitych studiach magisterskich kierunku fizjoterapia
   • Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii w Wydziale Turystyki i Zdrowia

   • Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia kierunku terapia zajęciowa w roku akademickim 2018/2019
    Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: zatwierdzenia projektu efektów kształcenia studiów stacjonarnych I stopnia kierunku terapia zajęciowa
   • Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: powołania studiów stacjonarnych I stopnia kierunku terapia zajęciowa

   • Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 9 listopada 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017
   • Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

   • Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
    • w sprawie: zaopiniowania wniosków o wyróżnienia prac dyplomowych

  • Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
   • w sprawie: zaopiniowania kandydatur do przyznania nagród Rektora AWF

  • Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
   • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018