AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018


 • Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2018/2019
  • Załącznik nr 1 - pobierz
 • Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019
  • Załącznik nr 1 - pobierz
  • Załącznik nr 2 - pobierz
  • Załącznik nr 3 - pobierz
 • Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału Turystyki i Zdrowia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 • Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zmiany przedstawiciela Wydziału Turystyki i Zdrowia w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii

 • Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu studiów stacjonarnych I 0 na kierunku terapia zajęciowa
  • Załącznik nr 1 - pobierz
  • Załącznik nr 2 - pobierz
  • Załącznik nr 3 - pobierz
 • Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
  •  w sprawie: przyjęcia regulaminu dyplomowania na jednolitych studiach magisterskich kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii w Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia kierunku terapia zajęciowa w roku akademickim 2018/2019
  Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia projektu efektów kształcenia studiów stacjonarnych I stopnia kierunku terapia zajęciowa
 • Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania studiów stacjonarnych I stopnia kierunku terapia zajęciowa

 • Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 9 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 • Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o wyróżnienia prac dyplomowych

 • Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur do przyznania nagród Rektora AWF

 • Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 19 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018