AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania i Sportu
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 31/2018/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: Aneks planów studiów poszczególnych kierunków

 

 • Pisma Okólne nr 30/2018/2019 z dnia 06 czerwca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 • Pisma Okólne nr 29/2018/2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 28/2018/2019 z dnia 09 maja 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: szkoleniowych obozów wędrownych dla studentów/tek I roku studiów stacjonarnych 3,0 kierunek Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019.

 

 • Pisma Okólne nr 27/2018/2019 z dnia 09 maja 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu letniego studentów: I toku 3,0 letnich studiów TiR.

 • Pisma Okólne nr 26/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 25/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej IV studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 24/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej II studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 23/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 22/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 • Pisma Okólne nr 21/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 • Pisma Okólne nr 20/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA.

 • Pisma Okólne nr 19/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA.

 • Pisma Okólne nr 18/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 17/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 16/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 15/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 14/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 13/2018/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego studentów I roku 3,0 letnich licencjackich studiów TiR.

 • Pisma Okólne nr 12/2018/2019 z dnia 06 grudnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

 • Pisma Okólne nr 11/2018/2019 z dnia 16 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Turystyki i Zdrowia.

 • Pisma Okólne nr 10/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej I studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 • Pisma Okólne nr 9/2018/2019 z dnia 05 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej III studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 • Pisma Okólne nr 8/2018/2019 z dnia 03 października 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: kosztów powtarzania przedmiotu w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 7/2018/2019 z dnia 28 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania opiekunów roczników studiów na kierunku turystyka i rekreacja, fizjoterapia i kosmetologia

 • Pisma Okólne nr 6/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 5/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 4/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 3/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 • Pisma Okólne nr 2/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 • Pisma Okólne nr 1/2018/2019 z dnia 03 września 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: Szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019