AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 32/2017/2018 z dnia 25 maja 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Wydziału Turystyki i Zdrowia do uczestnictwa i nadzoru wychowawczego podczas święta studenckiego AWF'alia 2018

 • Pisma Okólne nr 31/2017/2018 z dnia 25 maja 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 30/2017/2018 z dnia 25 maja 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 29/2017/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 28/2017/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 27/2017/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 26/2017/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 25/2017/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 24/2017/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 • Pisma Okólne nr 23/2017/2018 z dnia 16 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienia kursu Kierownik wypoczynku

 • Pisma Okólne nr 22/2017/2018 z dnia 15 marca 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienia kursu Aqua animator

 • Pisma Okólne nr 21/2017/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 20/2017/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 19/2017/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. - pobierz
  • w sprawie:  praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 18/2017/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego studentów I roku 3,0 letnich licencjackich studiów kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 17/2017/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia obozów programowej specjalizacji narciarskiej studentów I i II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 16/2017/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 15/2017/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 14/2017/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 13/2017/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 12/2017/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej II studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 11/2017/2018 z dnia 8 grudnia 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 • Pisma Okólne nr 10/2017/2018 z dnia 13 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania opiekunów roczników na kierunku turystyka i rekreacja, fizjoterapia i kosmetologia w Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 9/2017/2018 z dnia 12 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zasad wyróżniania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 8/2017/2018 z dnia 12 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 7/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 6/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 5/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 4/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 3/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 2/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej I studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 1/2017/2018 z dnia 1 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018