AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 10/2017/2018 z dnia 13 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania opiekunów roczników na kierunku turystyka i rekreacja, fizjoterapia i kosmetologia w Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 9/2017/2018 z dnia 12 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: zasad wyróżniania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 8/2017/2018 z dnia 12 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Pisma Okólne nr 7/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

 • Pisma Okólne nr 6/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 5/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

 • Pisma Okólne nr 4/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 3/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 2/2017/2018 z dnia 6 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej I studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

 • Pisma Okólne nr 1/2017/2018 z dnia 1 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018