AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU TURYSTYKI I ZDROWIA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ogłaszają:

  • KONKURS NR 14 NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Zarządzania i Marketingu - pobierz
  • KONKURS NR 15 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej - pobierz
  • KONKURS NR 16 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii - pobierz
  • KONKURS NR 17 NA STANOWISKO WYKŁADOWCY w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu - pobierz
  • KONKURS NR 18 NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu - pobierz
  • KONKURS NR 19 NA STANOWISKO ASYSTENTA w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu - pobierz

  • Oferta pracy - Nazwa stanowiska: student stypendysta - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych - pobierz