AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

DZIEKAN I RADA
WYDZIAŁU TURYSTYKI I ZDROWIA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ogłaszają:


Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz