AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

rok akademicki 2017/2018

 1. SKN Biomechaniki "MOTUS"
  Opiekun naukowy: mgr inż Tomasz Sacewicz
  Liczba członków: 9
 2. SKN Teorii Sportu
  Opiekun naukowy: dr Artur Litwiniuk
  Liczba członków: 12
 3. SKN „Lekkoatleta”
  Opiekun naukowy: dr Jolanta Danielewicz
  Liczba członków: 8
 4. SKN S.O.S „KNAR”
  Opiekun naukowy: dr Paweł Różański
  Liczba członków: 13
 5. SKN „KORYO”
  Opiekun naukowy: doc. dr Zbigniew Bujak
  Liczba członków: 12
 6. SKN Psychologii
  Opiekun naukowy: dr Maria Anna Turosz
  Liczba członków: 8
 7. SKN „Ruch korekcyjny”
  Opiekun naukowy: dr Małgorzata Lichota
  Liczba członków: 8
 8. SKN Higieny i Promocji Zdrowia
  Opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk - Wieliczuk
  Liczba członków: 8
 9. SKN „Dietetyk"
  Opiekun naukowy: mgr inż. Anna Galczak - Kondraciuk
  Liczba czło nków: 14
 10. SKN Teorii i Praktyki Treningu Sportowego
  Opiekun naukowy: dr Dariusz Gierczuk
  Liczba członków: 7
 11. SKN Podnoszenie ciężarów
  Opiekunowie naukowi: dr Jarosław Sacharuk, dr Paulina Szyszka
  Liczba członków: 11

W ramach WWFIS
działa: 11 kół naukowych
zrzeszających 110 członków