AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYKAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

rok akademicki 2018/2019

 1. SKN Biomechaniki "MOTUS"
  Opiekun naukowy: dr inż Tomasz Sacewicz
  Liczba członków: 10
 2. SKN Teorii Sportu
  Opiekun naukowy: dr Artur Litwiniuk
  Liczba członków: 17
 3. SKN „Lekkoatleta”
  Opiekun naukowy: dr Jolanta Danielewicz
  Liczba członków: 6
 4. SKN S.O.S „KNAR”
  Opiekun naukowy: dr Paweł Różański
  Liczba członków: 25
 5. SKN „KORYO”
  Opiekun naukowy: doc. dr Zbigniew Bujak
  Liczba członków: 14
 6. SKN Psychologii
  Opiekun naukowy: dr Maria Anna Turosz
  Liczba członków: 11
 7. SKN „Ruch korekcyjny”
  Opiekun naukowy: dr Małgorzata Lichota
  Liczba członków: 6
 8. SKN Higieny i Promocji Zdrowia
  Opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk - Wieliczuk
  Liczba członków: 8
 9. SKN „Dietetyk"
  Opiekun naukowy: mgr inż. Anna Galczak - Kondraciuk
  Liczba członków: 8
 10. SKN Teorii i Praktyki Treningu Sportowego
  Opiekun naukowy: dr Dariusz Gierczuk
  Liczba członków: 9
 11. SKN Podnoszenie ciężarów
  Opiekunowie naukowi: dr Jarosław Sacharuk, dr Paulina Szyszka
  Liczba członków: 11

W ramach WWFIS
działa: 11 kół naukowych
zrzeszających 125 członków