AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
PROGRAM AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
2018 ROK
SEKCJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF
BIAŁA PODLASKA  

    
Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w 2018 roku w sekcji podnoszenia ciężarów Klubu Sportowego AZS-AWF Biała Podlaska jest realizowany przez następujące zawodniczki:
     - Zuzanna Majewska – 1996 r. – KS WISŁA PUŁAWY – porozumienie szkoleniowe
     - Dominika Wojciechowska – 1994 r. – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
     - Dominika Sacharuk – 2000 r. – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
     - Weronika Zielińska – 1999 r. - KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
     - Andrzej Szpara – 1999 r. – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
    
Kadra szkoleniowa:
     - dr Jarosław Sacharuk – trener II klasy
     - dr Paulina Szyszka – instruktor


1. Wykaz akcji szkoleniowych w ramach Programu ACSS:
     zgrupowanie - 01-29 czerwca 2018 – Biała Podlaska – wykaz uczestników:
     - Zuzanna Majewska
     - Dominika Wojciechowska
     - dr Jarosław Sacharuk
     - dr Paulina Szyszka

 2. Zgrupowanie - 01-31 sierpnia 2018 – Biała Podlaska – wykaz uczestników:
     - Dominika Sacharuk
     - Dominika Wojciechowska
     - dr Jarosław Sacharuk
     - dr Paulina Szyszka


Weightlifting

2018 FISU World University Championships

Biała Podlaska, Poland

Septemper 20-23, 2018