AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
PROGRAM AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
2018 ROK
SEKCJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF
BIAŁA PODLASKA  

    
Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w 2018 roku w sekcji podnoszenia ciężarów Klubu Sportowego AZS-AWF Biała Podlaska jest realizowany przez następujące zawodniczki:
- Zuzanna Majewska – 1996 r. – KS WISŁA PUŁAWY – porozumienie szkoleniowe
- Dominika Wojciechowska – 1994 r. – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
- Dominika Sacharuk – 2000 r. – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA 
    
Kadra szkoleniowa:
- dr Jarosław Sacharuk – trener II klasy
- dr Paulina Szyszka – instruktor
Wykaz akcji szkoleniowych w ramach Programu ACSS:
1. zgrupowanie - 01-29 czerwca 2018 – Biała Podlaska – wykaz uczestników:
- Zuzanna Majewska
- Dominika Wojciechowska
- dr Jarosław Sacharuk
- dr Paulina Szyszka

2. zgrupowanie - 01-31 sierpnia 2018 – Biała Podlaska – wykaz uczestników:
- Dominika Sacharuk
- Dominika Wojciechowska
- dr Jarosław Sacharuk
- dr Paulina Szyszka

Weightlifting

2018 FISU World University Championships

Biała Podlaska, Poland

Septemper 20-23, 2018