AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
PROGRAM AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO
2018 ROK
LEKKIEJ ATLETYKI
KLUBU SPORTOWEGO AZS-AWF
BIAŁA PODLASKA 

   
Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w 2018 roku w sekcji lekkiej atletyki/blok skoków i wieloboju Klubu Sportowego AZS-AWF Biała Podlaska jest realizowany przez następujące osoby:
- Tomasz Jaszczuk – 1992 r. – skok w dal - WLKS IGANIE NOWE – porozumienie szkoleniowe
-  Piotr Tarkowski – 1999 r. – skok w dal - KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
-  Bartłomiej Bedeniczuk – 1995 r. – skok wzwyż – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
-  Weronika Zielińska – 1997 r. – siedmiobój – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA
-  Monika Stypułkowska – 1997 r. – KS AZS-AWF BIAŁA PODLASKA – w trakcie procedury wdrażania do Programu ACSS w 2018 roku

Kadra szkoleniowa:
- mgr Tadeusz Makaruk – trener klasy mistrzowskiej